Ragnhild Refsnes er medlem av Den norske kirke. Likevel velger hun og ektemannen navnefest for sønnen i stedet for dåp.