Bymisjonsprest Kari Veiteberg ble innstilt på førsteplass da Oslo bispedømmeråd hadde møte tirsdag kveld. Fra før har hun fått flest stemmer fra kirkens grasrot i bispedømmet og landets proster.