TRONDHEIM: Som ventet gikk flertallet i Kirkemøtet inn for at personer av samme kjønn skal få gifte seg i Den norske kirke. Ved andre gangs plenumsbehandling tirsdag, stemte 88 av 116 delegater for at det nå skal utarbeides en vigselsliturgi for likekjønnede.