Vårt Lands ledelse ville unngå å vurdere sin egen makt som en del av kartleggingen av tros- og livssynsfeltet. Vi har derfor bedt andre vurdere mediehusets innflytelse og makt.