Av hensyn til privatlivets fred ønsker partene ikke en behandling av saken i PFU, og er blitt enige om en minnelig ordning.

LES OGSÅ: Jan-Aage Torp: «Kampen for familieverdier og imot barnevernet»