Politiets øverste ledelse går i rette med kritikken fra Anti-
rasistisk Senter som sist uke sa, i Vårt Land, at de «opplever at Politidirektoratet trenerer arbeidet med hatkrim,