Politisk strid, usikkerhet og tvil om endring i tilskudd til trossamfunn ved avvikling av presters boplikt, skapte full politisk samling om én ting: Det trengs et nytt finansieringssystem for tros- og livssynsfeltet.