Nyhet

– Dette er nok et svakt kirkebudsjett, er den første reaksjonen fra kirkerådsdirektør Jens-Petter Johnsen.

I neste års statsbudsjett får Den norske kirke en rammebevilgning på 1.991 millioner. Det er en økning på 22 millioner, eller 1,1 prosent. Nylig kom Statistisk Sentralbyrå med sine spådommer for lønnsveksten neste år. De venter at den vil være på 3,0 prosent. Dermed er ikke økningen i kirkebudsjettet nok til å dekke inn lønnsveksten, og bevilgningen er reelt sett kuttet.

30 stillinger bort

– Det er ganske spesielt siden staten, så lenge de hadde arbeidsgiveransvaret for prestene og administrasjonen i kirken, fulgte lønnsveksten. Nå har de gitt fra seg det ansvaret og da vil de ikke dekke lønnsveksten lenger, sier kirkerådsdirektøren.