Ett av punktene i den nye avtalen som bestemmer norsk integreringspolitikk, handler om å «tette alle smutthull» for å la stater som ikke praktiserer religionsfrihet selv, få finansiere trossamfunn i Norge.