Nyheter

– Som medlem i utvalget, er jeg fornøyd med helheten i innstillingen. Det betyr selvsagt ikke at mine og Trondheim Aps primærstandpunkter er ivaretatt på alle områder. Men skal man samle partiet, så må man finne kompromisser, sier Hanne Moe Bjørnbet.