Nyhet

– Vi vil endre hele holdningen til rusavhengige. De skal ikke lenger møte fengselsstraffer og bøter, men få hjelp. Oppfølgingen av rusavhengige skal skifte departement, fra justis til helse, sier helseminister Høie.

Med seg inn i valgkampen har helseministeren et vedtak fra Høyres landsmøte hvor partiet gjorde en helomvending i ruspolitikken. Siden ruspolitikken ble utformet på 1960- og 70-tallet, har det vært et prinsipp om at bruk og besittelse av narkotiske stoffer skal straffes med bøter eller fengsel. Nå vil Høyre heller at disse skal møtes med hjelp, behandling og oppfølging fra myndighetenes side.

– Dette er jeg utålmodig på å gjennomføre, sier Høie.

– Dersom disse vedtakene blir politikk i neste stortingsperiode, hvor markant brudd blir dette med den norske ruspolitikken?