– Vi vil endre hele holdningen til rusavhengige. De skal ikke lenger møte fengselsstraffer og bøter, men få hjelp. Oppfølgingen av rusavhengige skal skifte departement, fra justis til helse, sier helseminister Høie.