Kirkemøtets vedtak om likekjønnede ekteskap er «basert på ­myter», og vil «føre til ulykke både for kirken, vårt folk og våre familier, dessverre», skriver Jo Hedberg i en e-post-utveksling med kirkemøtedelegat og styremedlem i Åpen folkekirke, Gunnar Winther.