I fjor skrev Vårt Land om den store andelen med utenlandske elever på bibelskolene i Norge. På Norges største bibelskole, Filadelfia bibelskole­ Oslo, var det mellom 110 og 120 utenlandske elever skoleåret 2014/15. For disse fikk bibelskolen om lag 8,5 millioner kroner i statsstøtte. I snitt hadde nesten hver tredje bibelskoleelev utenlands statsborgerskap.