Fredag holdt advokatene sine prosedyrer i saken Per-Trygve Monsen har reist mot Fretex Miljø. Saken har tatt for seg om Monsen ble utsatt for gjengjeldelse etter at han hadde varslet mot ledelsen. Fretex Norge organiserte bort hans stilling som administrasjonssjef i Fretex Øst-Norge.