NRK Hordaland har gjennomgått kvinneandelen til 100 ferske kommunestyrer. Den viser at kvinneandelen ligger på gjennomsnittlig 38 prosent etter kommunevalget. Nivået er altså omtrent det samme som ved valgene i 2007 og 2011.