Regjeringen la mandag fram sin strategi mot hatefulle ytringer. Da ble det også presentert forskning på omfanget, men det har ikke bare vært en enkel jobb for forskerne.