– Det er mitt ansvar å sørge for at de listene som sendes inn er riktig. Ansvaret for feilen ligger på meg, sier Bjørn Tore Hansen, menighetsrådsleder i Røa sokn.