Parlamentsvalget fikk flere underlige utslag som følge av det britiske valgsystemet med enmannskretser: