Åpen folkekirkes medlemmer og sympatisører i rådet delte seg, og stemte på henholdsvis Ivar Braut og Torstein Lalim. Rådsmedlemmer som i utgangspunktet ville ha den lokale favoritten, Helge S. Gaard, endret stemmegivning underveis i møtet – for at Braut skulle oppnå mer enn halvparten av stemmene.