Vaksinemotstand er ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) en av verdens ti største helsetrusler i 2019, med motstand både i fattige land og i en del miljøer i rike land.