– Brevet gjer greie for den gode og verdige asylprosessen frå ­registrering til endeleg vedtak og er sendt til Den norske kyrkja, som så skal distribuere det ut til kyrkjelydane. Slik skal alle kyrkjelydar bli godt opplyste, fortel statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justisdepartementet til Vårt Land.