Debatten som oppstår rundt handlingsplaner, lik den som nå kommer mot muslimhat, er minst like viktig som selve planen, sier Cora Alexa Døving. Hvorvidt en handlingsplan bidrar til samfunnsendring, er det svært lite forskning på.