– Det er klart at tenking om livets to utganger ikke står så sterkt i Den norske kirke i dag. Man forkynner heller om Guds kjærlighet, nåde og håp uten å true med helvete, sier Hallgeir Elstad, professor i kirkehistorie ved Det teologiske fakultet ved Universitetet ved Oslo.