Paraplyorganisasjonen FOKUS (Forum for kvinner i utviklingsspørsmål) er den eneste i Norge som har som hovedfokus å jobbe med kvinners rettigheter og likestilling i utviklingsland. 59 organisasjoner står tilknyttet forumet. Blant disse et bredt spekter av politiske partier, kristne organisasjoner og en rekke andre.