Utvalget ble satt ned av regjeringen for å gjennomgå familieverntjenesten. Torsdag legger utvalgsleder Line Henriette Holten fram forslagene i en rapport til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Blant forslagene er en lovfestet rett for barn til å bli hørt når foreldrene skal i et obligatorisk møte med tjenesten.