Før jul skal Oslo bispedømmeråd og hovedstadens kirkelige fellesråd ta stilling til hvordan kirkene i Oslo skal brukes i fremtiden. Forslaget som ble sent på høring i april foreslo å lukke ni av hovedstadens ­kirker for ordinær drift. Det vakte ­reaksjoner at hele fire av disse ligger i Groruddalen.