Nyhet

– Dette punktet i regjeringsplattforma er vi ikkje helt i mål med ennå, seier statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

Departementet vil vente på nytt forskingsprosjekt frå Folkehelseinstituttet (FHI).

– Innfør forbod mot søskenbarnekteskap. Berre slik kan vi få slutt på ei ordning som ikkje høyrer heime i 2017. Hugs, lenge var slike ekteskap forbode i Norge, og det var det gode grunnar til, seier barnelege Ingvild Heier ved Oslo universitetssjukehus.

Forbodet blei innført med Christian den femtes Norske Lov frå 1687, og varte fram til det blei oppheva i 1800.