Arbeidet med å få eit eige hus for den nasjonale minoriteten starta i fjor. Med hjelp frå eigedomsmeklarar søkte ein høveleg lokale for senteret. Om lag 30 utleigarar melde seg med tilbod etter annonsering, fortel Kai-Rune Myhrer, dagleg leiar i Romano kher: