Danske utkantkommuner sliter med mange av de samme problemene som de norske. Folk flytter inn til byene, skoler legges ned, arbeidsplasser forsvinner og tilbake står tomme hus. Spøkelseshus kaller danskene dem.