– Det er en selvfølgelig del av folkekirkens samfunnsoppdrag å legge til rette for at alle religioner og livssyn skal kunne tilby oppfølging til sine egne, når de oppholder seg på norske helseinstitusjoner. Vi må bruke vår innarbeidede tradisjon og relasjon til helseinstitusjonene – også for å legge til rette for andre troendes religionsutøvelse, sier biskop Atle Sommerfeldt.