Nyhet

Er Den katolske kirke for eller imot dødsstraff? Mens pave Frans har uttalt at «dødsstraff er galt i seg selv» og at «ingen mennesker bør frarøves livet», insisterer amerikanske teologer på at dødsstraff må forsvares av Den katolske kirke.

Pave Frans' uttalelser har blitt ekstra kontroversielle fordi han antyder at dødsstraff alltid har vært galt, og dermed forkaster en 2000-årig lære. Ifølge katolsk tradisjon kan nemlig ikke en pave komme med nye læresetninger som bryter med tidligere lære.

Sinte amerikanere

De amerikanske teologene Joseph Bessette og Edward Feser mener derfor Frans bryter med hele den katolske tradisjonen: «Pave Frans fremmer sine egne ideer i stedet for å binde seg til Kirken og lydigheten til Guds ord,» skriver de, og kaller det «skandaløst at paven muligens forkaster læren til tidligere paver, helgener og kirkefedre».