Er Den katolske kirke for eller imot dødsstraff? Mens pave Frans har uttalt at «dødsstraff er galt i seg selv» og at «ingen mennesker bør frarøves livet», insisterer amerikanske teologer på at dødsstraff må forsvares av Den katolske kirke.