I en fullsatt Oslo domkirke minnet Stefanusalliansen og Åpne Dører om at retten til å skifte tro ikke er en selvfølge alle steder i verden. I år legges det særlig vekt på forholdene i Iran og Saudi-Arabia.