– Hvis man ikke hadde fått etablert Kirkerådet og Kirkemøtet, ville ikke avviklingen av statskirken skjedd, sier tidligere Vårt Land-journalist Jan Arild Holbek.