– Hvis det i 2018 må være nødvendig å skrive en egen bok om kvinners betydning er det en fallitt, sier Ann-Helen Fjelstad Jusnes, biskop i Sør-Hålogaland.