Utspillet kommer i etterkant av at Donald Trump la fram sin plan for fred mellom Israel og palestinerne, som blant annet innebærer at Israel får annektere områder på Vestbredden.

USAs ambassadør til Israel, David Friedman, sier nå at dette må skje gjennom en fellesprosess hvor amerikanerne også er involvert.

Han advarer om at Israel kan sette fredsplanen i fare dersom de handler på egen hånd.

Allerede samme dag som planen ble lagt fram, 28. januar, varslet Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han ville be regjeringen si ja til et forslag om å annektere deler av Vestbredden. Forslaget ble imidlertid trukket dagen etterpå.

Annekteringen kunne ha ført til kraftige reaksjoner fra både palestinere og det internasjonale samfunnet.