– Det er innlysende at vi trenger en ny finansieringsordning. Den modellen vi har i dag, har gått ut på dato, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.