Datatilsynet reagerer på at ­utvalget som har kommet med anbefalinger til fremtidens skole,­ ikke har vurdert følgene for 
elevers personvern. Som Vårt Land skrev onsdag, advarer Data­tilsynet om at elevenes ­integritet kan bli krenket.