Saltet og syren i urinen tærer på sandsteinen, og renoveringsarbeidet som pågår for fullt, er for ingenting. Bygningens integritet er i fare, advarer Ulms embetsmenn.