Arbeiderpartiet og SV er utålmodige. Partiene opplever at Solberg-regjeringen bruker vel lang tid på å utrede en eventuell unnskyldning, på vegne av det offisielle Norge, til NS-barna.