– Unges støtte til religionsfrihet er klart svakere enn støtten til andre menneskerettigheter, sier forsker Pål Ketil Botvar ved Kifo, Institutt for kirke- religions- og livssynsforskning.