Nyheter

– Unges støtte til religionsfrihet er klart svakere enn støtten til andre menneskerettigheter, sier forsker Pål Ketil Botvar ved Kifo, Institutt for kirke- religions- og livssynsforskning.

– Høyt tall

Mange unge er skeptiske til at religion kommer til uttrykk i det offentlige rom. Det viser Kifos rapport «Tro, tillit og toleranse». Unges holdninger til menneskerettigheter i en flerkulturell kontekst», som kom igår. 43 prosent av ungdom i Oslo synes det er greit at staten bestemmer over synlige former for religion, ifølge rapporten, som kartlegger Oslo-ungdoms holdninger til religion og menneskerettigheter i et flerkulturelt samfunn.

– 43 prosent er et høyt tall når vi vet at bare 23 prosent er tydelig uenig i utsagnet, sier rapportforfatter Botvar.