Resultata av undersøkinga, som er utført av det kristne bistandsbyrået Tearfund, viser at mange i Storbritannia søker mot tru og religiøse miljø for støtte i ei vanskeleg tid. Det skriv den britiske avisa The Guardian.