Nyheter

Den årlige undersøkelsen Ungdata viser i år et brudd med den sterke skikkelighetstrenden blant norsk ungdom. For første gang på flere år øker rusmiddelbruken, mengden problematisk atferd – og norsk ungdom har mindre tro på framtida enn før.

– Det er mye press fra forskjellige kanter, og mye krav til ungdom. Man ender kanskje med å tenke at man ikke er bra nok, sier Mina Vinje. Hun er leder i PRESS – Redd Barna Ungdom.

I tillegg peker hun på at ungdom føler seg maktesløse i store politiske spørsmål.

– Hvis man ser på saker som oljeboring i Lofoten, så ser vi at ungdom flest er imot det, men de ser at saken blir styrt av voksne. De tenker kanskje at «jeg har ikke noe kontroll over dette», sier PRESS-lederen.