Nyheter

– Det er dei unge som vil døy. Men dei veit ikkje kva dei eigentleg vil. Vi har liberale ungdomsparti som ønskjer at eutanasi skal bli lovleg, men dei utstyrer likevel vedtaka med avgrensingar, dei ønskjer dødshjelp på vilkår, noko som ikkje er særleg liberalt.

Lars Johan Materstvedt er professor i både filosofi og medisinsk etikk ved NTNU, og særs aktiv i samfunnsdebatten om eutanasi. Den medisinske selvmorderen i individualismens tid lyder tittelen på ein fersk artikkel i fagtidsskiftet Suicidologi. Han forskar mykje på problemstillingar knytt til dødshjelp, både kliniske og etiske.

Vilkår

Framstegspartiet braut for snart ti år sidan ei grense i norsk politikk. Landsmøtet i partiet gjekk våren 2009, få månader før stortingsvalet, inn for å gjere aktiv dødshjelp lovleg, på visse vilkår.