– Dette er svært alvorlig og viser hvor arrogante UNE dessverre er. UNE setter seg over sivilombudsmannen, som er oppnevnt av Stortinget for å påse at enkeltmenneskers rettigheter blir ivaretatt i møte med forvaltningen, sier Georg Schjerven Hansen, advokat i Advokatfirmaet Roli.