– Vi gjør undersøkelser vedrørende det omtalte tilfelle av en returnert person i Vårt Land som skal ha blitt anholdt. Vi har så langt ikke fått avklart hva som har skjedd, sier landrådgiver for Midtøsten, Are Hovdenak i Landinfo, som er utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon.