Samferdselsminister Knut Arild Hareide tar ikke gjenvalg til Stortinget, og Hordaland KrF må dermed finne en annen listetopp.