Den vestafrikanske innlandsstaten med 17 millioner innbyggere har hatt en dramatisk og negativ utvikling, etter at islamister var nær ved å erobre makten i hovedstaden Bamako i 2012. Tross storstilt internasjonal militær og humanitær innsats, peker pilene i feil retning med økt kaos i det lutfattige landet.