– Kirkens holdning er å være avventende til ikke å gjøre alt som er mulig, mulig. Vi må ikke sette opp farten før vi vet konsekvensene av hva vi åpner for, advarer preses Helga Haugland Byfuglien.