I år ble ikke tros- og livsynssamfunn påminnet om at søknadsfristen for statsstøtte var 1. mars. Konsekvens: En lang rekke tros- og livsynssamfunn overså søknadsfristen og blir nektet statsstøtte for 2019.