Den norske kirke (Dnk) sliter med å få unge til å velge karriere i kirken. For å møte den vedtok nylig Ungdommens kirkemøte (UKM) en smørbrødliste av tiltak. Et av dem er at de vil at Dnk skal ansette unge i stillinger der eldre med mer erfaring ofte blir prioritert.